ikona

REGULAMIN POBYTU ZE ZWIERZĘTAMI W SIEDLISKU WNUKOWO

 

1.  W Siedlisku Wnukowo akceptujemy pobyt Gościa z psem (psami).

2.  Podstawowym warunkiem przyjęcia do Siedliska Wnukowo czworonogów jest zgłoszenie przyjazdu Gościa z psem/ psami w momencie rezerwacji i podanie ich ilości oraz rasy.

3.  Siedlisko Wnukowo w szczególności ma prawo odmówić przyjęcia psów powszechnie uznanych za groźne lub agresywne ( zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne).

4.  W przypadku braku zgłoszenia przed przyjazdem pobytu z psem Siedlisko Wnukowo może odmówić zakwaterowania i ma prawo zachować wpłacony wcześniej zadatek.

5.  Pobyt psa w Siedlisku Wnukowo wymaga posiadania i okazania w momencie zakwaterowania aktualnej książeczki zdrowia.

6.  W trosce o bezpieczeństwo pozostałych Gości oraz innych psów przebywających na terenie Siedliska, przebywający poza pokojem pies powinien posiadać smycz, obrożę, a w razie potrzeby kaganiec.
7.  W przypadku powtarzających się skarg ze strony innych Gości zastrzegamy sobie prawo do zwrócenia uwagi Właścicielowi psa, a nawet usunięcia zwierzęcia z obiektu na koszt Właściciela.

8.  W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt pozostałych Gości oraz niszczy mienie, pracownik Siedliska będzie starał się skontaktować z Właścicielem w celu rozwiązania problemu. A w razie uniemożliwionego kontaktu, Siedlisko zastrzega sobie prawo wejścia do pokoju przy udziale odpowiednich służb na koszt Właściciela.

9.  Właściciel psa odpowiada za czystość i zobowiązany jest do sprzątania nieczystości pozostawianych przez psa.

10.  W Siedlisku Wnukowo obowiązuje całkowity zakaz wpuszczania psów na łóżka i kanapy.

11.  Właściciel zwierzęcia odpowiada za wszelkie szkody i zanieczyszczenia spowodowane przez psa i jest zobowiązany do pokrycia kosztów wszelkich uszkodzeń i kosztów dodatkowego sprzątania.

12.  Psy muszą pozostawać pod nadzorem Właścicieli podczas całego pobytu na terenie Siedliska Wnukowo.

13.  Opłata za pobyt psa wynosi 150 zł za cały pobyt i jest płatna w dniu przyjazdu.

14.  Właściciel oświadcza, że zapoznał się z regulaminem pobytu zwierząt w Siedlisku Wnukowo.

15.  W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod nr 600 040 404 lub pod adresem email: rezerwacje@wnukowo.pl

 

Dziękujemy za zastosowanie się i przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu!

Życzymy wspaniałego pobytu!